Tüketici Sorunları

TÜKETİCİ SORUNLARI

 

      Değerli okuyucular,

      Malum olduğu üzere; hepimiz tüketici olarak bir takım mal ve hizmetler satın alıyoruz. Bunlar için kimi zaman çok fazla kimi zaman ise çok cüzi ücretler ödüyoruz. Peki bu aldığımız mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda hakkımızı arayabiliyor muyuz? Ayıplı bir mal ve/ya hizmet satın aldığımızda, hele ki ödediğimiz bedel bizim için çok da dişe dokunur değil ise, çoğu zaman “hukuki mücadelenin çok uzun süreceğini”,”nasılsa bir sonuç alamayacağımızı” düşünerek daha işin peşine bile düşmeden hakkımızı aramaktan gönüllü olarak vazgeçiyoruz. Bu konuda çok haksız sayılmasak da, bu durumun bize o ayıplı malı satan veya ayıplı hizmeti sunan kişilerin yanına kar kalacağını unutmamamız gerekiyor.    

      Bu gibi sorunlar nedeniyle kanun koyucu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 22. maddesinde tüketici sorunlarının mahkemelere çok yük getirmeden ve fazla bürokratik olmadan ayrıca daha ucuz ve hızlı incelenmesi gibi amaçlarla hemen hemen her ilçede Kaymakamlıklar nezdinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kurumunu öngörmüştür.  Kanunun bu maddesine göre; ayıplı olduğu düşünülen mal ve/ya hizmetin belli bir tutarın altında olması durumunda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat zorunludur (parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır, bu tutar son haliyle 938,75 TL’dır). Bu tutarın altındaki mal ve hizmet için vereceği kararlar “mahkeme kararı niteliğindeve tarafları bağlayıcı, bu tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Bu tutarın altında hakem heyetine müracaat bir zorunluluk olarak öngörülse de; bizlere de kolaylık sağlamaktadır.  Zira mahkemeye gitmeden, ayıplı mal ve/ya hizmeti aldığımız ya da ikamet ettiğimiz yerdeki ilçede kaymakamlık nezdindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne basit bir dilekçe ile hem de hiçbir ücret ödemeden müracaat ederek ayıplı mal ve/ya hizmeti satan gerçek kişi ya da tüzel kişi şikayet edilebilmektedir.

      Ancak ayıbı fark edince önce satıcı ile görüşerek (mümkünse yazılı olarak, hatta iadeli taahhütlü olarak ihtar ederek) malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özrü kadar değerinden indirilmesi hususundaki seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır. Cevap alamamanız ya da olumsuz cevap almanız durumunda, bir dilekçe ile Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirsiniz. Hakem Heyetinin 938,75 TL altındaki mal ve hizmet için vereceği kararın “mahkeme kararı niteliğinde” ve tarafları bağlayıcı olduğunu unutmadan, malın ve/ya hizmetin satın alındığı yerin unvanı ve adresinin dilekçede eksiksiz yazılması ve satın alım ile ilgili (fatura) ve ayıba ilişkin belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca satıcıya gönderdiğiniz ihtar ile satıcıdan ne talep ettiğinizi ve aldığınız cevaptan bahsetmeniz de yerinde olacaktır. Dilekçenizde ne talep ettiğinizi (hangi seçimlik hakkınızı seçtiğinizi) tekrar açıkça ifade etmeniz uygun olacaktır.

      Başvurular Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından 3 ay içerisinde sonuçlandırılmakta ve karar taraflara posta yolu ile yollanmaktadır.  Tüketiciden bu işlemler için hiçbir ücret talep edilmemektedir.

      Unutmayınız ki, tutarı çok az da olsa, eğer bir tüketici ve müşteri olarak hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız, hakem heyetine başvurabilirsiniz. Bu müracaat ile ilgili Tüketici derneklerinden ve Hakem heyetlerinden yardım alabilirsiniz.  

Serdar İyigün, LL.M.

Avukat