Baro Pulları Hakkında Noterler Birliği Kararı

Tarafımızdan iletilen noterliklerde yapılan işlemlerde suretlere eklenen vekaletnamelere Baro Pulu yapıştırılmaması istemi kabul edildi.